Алтернативи за въгледобивните региони в България

Настоящият доклад продължава дългогодишната дейност на За Земята в посока намаляване на дела на замърсяващите въглищни централи у нас, отчитайки, че постепенно и планирано трябва да намалим употребата на въглища в енергетиката и икономиката си по пътя към изграждане на кръгова икономика, която не е базирана на изкопаеми горива.

Алтернативи за въгледобивните региони в България, PDF Свалете докладът "Алтернативи за въгледобивните региони в България" (PDF, 26MB)