Наемане на безработни лица на зелени работни места

Държавата подкрепя разкриването на "зелени работни места", т.е. икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда. Държавата осигурява заплата от 300 лв., ако са наети безработни лица, като се покриват здравни и пенсионни осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО и НЗОК) и възнаграждения за основен платен годишен отпуск.

Мярката е доста специфична и поради това има списък с икономическите дейности, където е приложима.

Периодът на субсидиране от държавата е до 6 месеца и не повече от 8 месеца за длъжности изискващи трета професионална степен или степен висше образование.