Наемане на безработни (50 до 64 г.), с право на професионална пенсия за ранно пенсиониране

Ако сте регистрирани в Бюро по труда на възраст между 50 и 64 г., и сте придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране за срок от 12 месеца, можете да се възползвате от субсидиране на наелият ви работодател, като ако ви наеме, няма да заплаща здравни и пенсионни осигуровки, а на вас се осигуряват 300 лв. за обучение – вземете ги, всички учим през целия живот.

За повече информация: Насърчаване на работодателите да наемат лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в Агенция по заетостта.