Наемане на безработни лица над 50-годишна възраст

Мярката, отговаряща за насърчаване наемането на безработни над 50 години има за цел осигуряване на заетост на безработни над 50-годишна възраст за срок от 12 месеца. По тази мярка за всеки нает безработен за времето, през което е бил на работа, се предоставя трудово възнаграждение в размер на 300 лв. - за средно и по-ниско образование, и 380 лв. - за висше образование. Покриват се и здравни и пенсионни осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО и НЗОК) и възнаграждения за основен платен годишен отпуск.