Насърчаване на предприемачеството

Колкото по-рано започнете нещо сами, толкова по-вероятно е да успеете. Според експерти от Агенция по заетостта, не трябва да се изчакват големи периоди, дори да се получава обезщетение, пак не е добре за хората. Съветват да не чакате, защото има и добри възможности.

Оказва се, че освободените работници могат да изберат да започнат собствен бизнес и да получат обещетенията си от Бюрото по труда накуп или еднократно 2 000 лв. и транспортни разходи, ако работното място е извън населеното място.

В този случай, петима колеги от рудника, обединявайки усилия, могат да придобият капитал от около 10 000 лв, което не е толкова малка инвестиция за започване на собствен бизнес.

Допълнително се получава сума в размер на 1 520 лв. (преди юли 2015 г. е 1 440 лв.), ако осигурявате работа на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение за безработица, по одобрен бизнес план.

Допуска се и кредит в размер на 1000 лв. За квалификация по предмета на търговската дейност и нейното управление по одобрения бизнес план.

Възстановяват се и разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги, в рамките на договора, в размер до 500 лв.