Обучение и преквалификация

Чрез „Аз мога мовече“ 2014-2015 можете да придобиете допълнителна квалификация, като възможностите за кандидатстване са: обучение с ваучери и курс. Обучението е изцяло финансирано от Европейския Социален Фонд и е безплатно за одобрените кандидати. Също така, за разлика от „Аз мога“, по мярка „Аз мога повече“, документите се обработват по-бързо.

Каква е процедурата?

Процедурата за кандидатстване е опростена – след уведомление от бюрото по труда, кандидатът следва в рамките на един месец да избере кой ще го обучава (от списък с лицензирани фирми). Избраната фирма заверява уведомлението, което курсистът връща в бюрото по труда.

Допълнително курсистът получава учебник, който остава за него след приключване на курса, както и възможност за дистанционно обучение, ако транспортирането ще го усложни или оскъпи.

Ето няколко примерни курса, които се предлагат по програма „Аз мога Повече“: дистанционен курс по английски, немски, френски, испански и други езици; дистанционен курс по компютърна грамотност; курс за водачи на мпс; курс по електронна търговия; курс по текстообработване; курс по икономика и мениджмънт; курс по оперативно счетоводство; и др.