Подпомагане при масови уволнения

В ситуация на предстоящо масово уволнение, законът подкрепя работниците и преди да стартира процедурата по уведомяване на Агенция по заетостта, работодателят трябва да стартира консултации с работниците и синдикатите. Работодателят следва да започне консултациите не по-късно от 45 дни преди извършването на уволненията.

Поне месец преди да започнат фактическите уволнения, работодателят трябва да уведоми Агенцията по заетостта и синдикатите. В това уведомление, работодателят ще трябва да:

а) посочи причините за предстоящите уволнения;

б) посочи броят на работниците, които ще бъдат засегнати, както и основните икономически дейности, квалификационни групи и професии, към които се отнасят;

в) се обоснове как е избрал точно тези работници;

г) посочи кога започват уволненията.

За неспазено уведомление, Агенция по заетостта може да санкционира работодателя с по 200 лв. на работник - с колкото държавата е оценила работното му място.

Държавата ще оцени и възможностите на работодателя да сформира екип за работа при масови уволнения, а чрез Бюрата по труда Агенция по Заетостта подпомогне процеса на адаптация. Целта е да се създадат условия за намиране на алтернатива за всеки работник.

Важно: По закон няма изисквания за размера на обезщетенията от работодателя при масово освобождаване на работници – това е въпрос на колективно договаряне.

За повече информация: Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика