В сектори въгледобив и енергетика се очакват промени, сравними със сътресенията в сектора на фиксираната телефония, когато на пазара навлизат мобилните устройства. Същевременно в България не е налична стратегия и специално разработени програми за преквалификация на работещите във въгледобива. Налични са обаче, отделни мерки за преквалификация и подкрепа по време на безработица, които не са специално осигурени за целта, но биха могли да се ползват. Убедете се сами.

Нищо не казват официално, но из мината се говори, че ще съкращават няколко бригади. Над 60 човека сме, какво да правим?

Още работя, но ако сега ме съкратят, ще трябва да се преквалифицирам преди да успея да намеря работа. Има ли други варианти?

Съкратиха ме, но дали държавата не подпомагаше точно стартиране на собствен бизнес?

Съкратиха ме от мината, но дядо ми беше хлебар и знам туй-онуй. Дали мога да стажувам някъде, за да си намеря работа с този занаят?

Хрумна ми, че може да е по-добре да взема парите от Бюрото по труда накуп и да започна собствен бизнес. Обаче не знам дали дават така?

Искам да знам вярно ли е, че ако с няколко приятели, съкратени от мината, направим фирма, държавата ще плати да наемем 5 работника?

Щях да се пенсионирам рано в рудника, обаче ме съкратиха. Сега съм на 53 г. и се чудя къде ще си намеря работа на тая възраст...

Рано се пенсионирах, заради вредните условя на труд в мината. Но само с пенсия не се живее, а и търся нещо да се занимавам.

Не ми е ясно, но чувам, че имало субсидии за зелени работни места, а за рудничари не давали пари. Вярно ли е?